top of page

Social Media Crisis Management

สัมมนา “การจัดการภาวะวิกฤตและปกป้องชื่อเสียงองค์กรบนโลกออนไลน์”

  • 16 ชั่วโมง
  • 25,000 บาทไทย
  • Hilton Sukhumvit Hotel

คำบรรยายบริการ

คุณจะทำอย่างไร จะหันหน้าไปหาใครในภาวะเช่นนี้ ประชาสัมพันธ์ ที่ปรึกษาองค์กรหรือเอเจนซี่? โซเชี่ยลมีเดีย ไม่เคยรอใคร พร้อมๆกับสื่อมวลชนที่รอขุดคุ้ย จับตาทุกเรื่องราวของการขยับตัวขององค์กรในช่วงวิกฤต หากองค์กรสามารถบริหารจัดการกับวิกฤตมีการเตรียมความพร้อมรับมือ มีการตอบโต้และสื่อสารกันได้อย่างถูกต้อง เป็นระบบและทันท่วงที จะช่วยลดความเสี่ยงด้านชื่อเสียงและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่องค์กรหรือบุคคลได้เป็นอย่างมากจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหารระดับสูง ระดับจัดการมีความเข้าใจเรื่องการบริหารภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นในโลกออนไลน์อย่างมีผลสัมฤทธิ์ การจัดการภาวะวิกฤตและปกป้องชื่อเสียงองค์กรในโลกออนไลน์ เป็นเรื่องของการจัดการ การวางแผน และการตัดสินใจร่วมกัน ของคนในองค์กรที่มีทักษะและเข้าใจเรื่องการจัดการภาวะวิกฤตและสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ฝึกฝนได้ เตรียมการได้ หากองค์กรให้ความสำคัญกับชื่อเสียงและความยั่งยืนขององค์กร บริษัทแสนรัก อินโนเวชั่น จำกัด และ My Digital Partner 2 บริษัทชั้นนำด้าน Data Management & Social Monitoring ของประเทศไทย จึงได้จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งแรกของปี 2018 เรื่อง “การจัดการภาวะวิกฤตและปกป้องชื่อเสียงองค์กรในโลกออนไลน์” การสัมมนาที่จะมาให้แนวคิด แนะนำหลักการ แบ่งปันประสบการณ์และให้คุณได้มีโอกาสฝึกฝนทุกแง่มุมของการจัดการภาวะวิกฤตและปกป้องชื่อเสียงองค์กรในโลกออนไลน์พร้อมทั้งนำเสนอนวัตกรรมสื่อดิจิตอลแบบไม่มีที่ใดนำเสนอมาก่อน โดยวิทยากรที่มีประสบการณ์ในการจัดการภาวะวิกฤตมาอย่างโชกโชนสามารถให้คำแนะนำได้ทุกขั้นตอน


ข้อมูลการติดต่อ

saenruk.website@gmail.com

bottom of page