top of page
คอร์สเดียวที่เตรียมคุณรับมือกับสถานการณ์จริง
ที่เดียวในประเทศไทยที่คุณจะได้ลองปฏิบัติการจริง
Social Media Crisis Management Seminar & Workshop
สัมมนา “การจัดการภาวะวิกฤตและปกป้องชื่อเสียงองค์กรบนโลกออนไลน์”

มาถึงวันนี้คงไม่มีใครปฏิเสธว่าเมื่อองค์กรประสบภาวะวิกฤต เรื่องราวถูกแพร่กระจายในโลกออนไลน์ชั่วข้ามคืน ถูกกระแสสื่อสังคม หรือโซเชี่ยลมีเดีย กระหน่ำซ้ำเติมย่อมทำให้องค์กรตกอยู่ในภาวะลำบาก พนักงานระส่ำระสาย ชื่อเสียงเสียหาย ราคาหุ้นดิ่งตามกระแส และอื่นๆอีกมากมาย

 

คุณจะทำอย่างไร จะหันหน้าไปหาใครในภาวะเช่นนี้ ประชาสัมพันธ์ ที่ปรึกษาองค์กรหรือเอเจนซี่?
โซเชี่ยลมีเดีย ไม่เคยรอใคร พร้อมๆกับสื่อมวลชนที่รอขุดคุ้ย จับตาทุกเรื่องราวของการขยับตัวขององค์กรในช่วงวิกฤต

หากองค์กรสามารถบริหารจัดการกับวิกฤตมีการเตรียมความพร้อมรับมือ มีการตอบโต้และสื่อสารกันได้อย่างถูกต้อง เป็นระบบและทันท่วงที จะช่วยลดความเสี่ยงด้านชื่อเสียงและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่องค์กรหรือบุคคลได้เป็นอย่างมากจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหารระดับสูง ระดับจัดการมีความเข้าใจเรื่องการบริหารภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นในโลกออนไลน์อย่างมีผลสัมฤทธิ์

การจัดการภาวะวิกฤตและปกป้องชื่อเสียงองค์กรในโลกออนไลน์ เป็นเรื่องของการจัดการ การวางแผน และการตัดสินใจร่วมกันของคนในองค์กรที่มีทักษะและเข้าใจเรื่องการจัดการภาวะวิกฤตและสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ฝึกฝนได้ เตรียมการได้ หากองค์กรให้ความสำคัญกับชื่อเสียงและความยั่งยืนขององค์กร

 

บริษัทแสนรัก อินโนเวชั่น จำกัด และ My Digital Partner 2 บริษัทชั้นนำด้าน Data Management & Social Monitoring ของประเทศไทย จึงได้จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งแรกของปี 2018 เรื่อง “การจัดการภาวะวิกฤตและปกป้องชื่อเสียงองค์กรในโลกออนไลน์” การสัมมนาที่จะมาให้แนวคิด แนะนำหลักการแบ่งปันประสบการณ์และให้คุณได้มีโอกาสฝึกฝนทุกแง่มุมของการจัดการภาวะวิกฤตและปกป้องชื่อเสียงองค์กรในโลกออนไลน์พร้อมทั้งนำเสนอนวัตกรรมสื่อดิจิตอลแบบไม่มีที่ใดนำเสนอมาก่อน โดยวิทยากรที่มีประสบการณ์ในการจัดการภาวะวิกฤตมาอย่างโชกโชนสามารถให้คำแนะนำได้

ทุกขั้นตอน

Social Media Crisis Management Seminar & Workshop

Social Media Crisis Management Seminar & Workshop

ดูตอนนี้

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการนี้จะเป็นที่เดียวที่คุณจะได้
• ปฏิบัติการจริงในการใช้เครื่องมือสื่อสารบนโลกออนไลน์ในภาวะวิกฤต
• กำหนดบทบาทในการจัดการและการสื่อสารในภาวะวิกฤต
• ความเสี่ยงขององค์กรและเข้าใจประเด็นที่อาจนำไปสู่ภาวะวิกฤต
• วางนโยบายในการบริหารจัดการภาวะวิกฤต
• เตรียมองค์กรในการรับมือกับภาวะวิกฤต
• รับมือกับสื่อออนไลน์และ Social Mediaมื่อเกิดวิกฤต
• ประเมินผลที่เกิดขึ้นกับการจัดการภาวะวิกฤต และชื่อเสียงองค์กร
• แบ่งปันและเรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์โดยตรง จากกรณีศึกษา 

 

สิ่งที่คุณจะได้รับจากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการนี้
• เข้าใจภาพรวมของการบริหารจัดการภาวะวิกฤตในโลกออนไลน์ ตั้งแต่วิธีกำหนดบทบาท กำหนดประเด็น การทำงานร่วมกัน การตัดสินใจ 
• สามารถสื่อสารกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เมื่อเกิดภาวะวิกฤต
• เทคนิคการวัดผลการบริหารจัดการภาวะวิกฤต
• การเขียนนโยบายในการจัดการสื่อออนไลน์ และโซเชี่ยลมีเดีย

 

ใครควรจะเข้าร่วมการสัมมนาครั้งนี้
เพราะฝ่ายสื่อสารองค์กรไม่ใช่ฝ่ายเดียวที่มีหน้าที่ดูแล ปกป้องชื่อเสียงขององค์กร ดังนั้นผู้ที่ควรเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการนี้ คือ
• ผู้บริหารระดับสูง
• ผู้รับผิดชอบด้านการบริหารความเสี่ยง
• ผู้รับผิดชอบด้านการสื่อสาร
• ผู้รับผิดชอบด้านออนไลน์
• ผู้บริหารงานลูกค้า

 

ตารางการสัมมนา :

วันแรก >> วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2561
• เข้าใจภาพรวมของสื่อออนไลน์ สื่อโซเชี่ยลว่ามีอิทธิพลต่อแบรนด์ ต่อองค์กรของท่านอย่างไร
• การรักษาชื่อเสียงองค์กร
• เข้าใจความหมายของภาวะวิกฤต ขั้นตอนการจัดการภาวะวิกฤต 
• การกำหนดประเด็นที่มีผลต่อชื่อเสียงองค์กร วางนโยบายการบริหารจัดการภาวะวิกฤต 
• การจัดคณะทำงาน และการเตรียมตัวขององค์กร
• กรณีศึกษา และกลยุทธการจัดการภาวะวิกฤตออนไลน์

 

วันที่สอง >> วันอังคารที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2561
• สื่อ สื่อมวลชน สื่อออนไลน์ การวางกลยุทธสื่อ เมื่อเกิดภาวะวิกฤต
• การสื่อสารออนไลน์ การกำหนด message ในการสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมาย
• เข้าใจเครื่องมือสื่อสารที่จะช่วยลดการเกิดภาวะวิกฤต
• กรณีศึกษา และกลยุทธการจัดการภาวะวิกฤตออนไลน์ 

 

สมัครด่วน! รับเพียง 30 ที่เท่านั้น
 

รายละเอียดการลงทะเบียน
• ค่าลงทะเบียนท่านละ  25,000 บาท* (รวมอาหารกลางวันและ coffee break เช้า-บ่าย)
• พิเศษ!! สำหรับ 20 ท่านแรก รับส่วนลดเหลือท่านละ 20,000 บาท*
• สัมมนาวันที่ 26 – 27 มี.ค. 2561 เวลา 09.00-16.30 น.
• ลงทะเบียน เวลา 08.30-09.00 น.
• เริ่มสัมมนา เวลา 09.00-16.30 น.
• สถานที่ โรงแรม Hilton Sukhumvit Hotel ห้อง Study Room ชั้น 2
• สอบถามเพิ่มเติมโทร 098-831-2931
• ลงทะเบียนได้ที่แบบฟอร์มลงทะเบียนด้านล่าง
• (* ) ราคาไม่รวม Vat.7%

 

วิทยากร : นำทีมโดย คุณพงษ์ทิพย์ เทศะภู ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารองค์กร
ที่ผ่านงานด้านสื่อสารองค์กรและจัดการภาวะวิกฤตอย่างโชกโชนขององค์กรระดับโลกและในประเทศไทยเช่น ยูนิลีเวอร์, ฟิลลิป มอร์ริส, อเมริกัน เอ็กซ์เพรส, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) รัฐวิสาหกิจกระทรวงการคลัง พร้อมกับกรณีศึกษาจากวิทยากรที่มากด้วยประสบการณ์จาก สถาบันการเงินชั้นนำ บริษัทสินค้าอุปโภคบริโภค และสื่อมวลชนที่จะตอบคำถาม และแนะนำท่านด้วยกลยุทธการจัดการภาวะวิกฤตบนโลกออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด 

 

สิ่งที่ต้องเตรียมในวันสัมมนา
• Notebook คนละ 1 เครื่องสำหรับทำ Workshop 
ทางทีมงานจัดเตรียมเอกสารประกอบการบรรยาย กระดาษโน้ตและดินสอให้กับผู้เข้าร่วมการสัมมนา

ขั้นตอนการสมัคร

  • ลงทะเบียนผ่านหน้าระบบโดย กรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนด้านล่าง

  • เมื่อทางทีมงานได้รับข้อมูลการลงทะเบียนแล้วจะติดต่อตามข้อมูลที่ให้ไว้เพื่อยืนยันการลงทะเบียน

  • หากไม่สะดวกลงทะเบียนผ่านทางระบบสามารถโทร 082-248-9344 (คุณป่าน) เพื่อทำการลงทะเบียนผ่านทางโทรศัพท์

Bad things can happen to anybody at any time  
 

With digital age as a major part of our lives, what we used to experience a 24-hour news cycle has turned into a 24-second blast of information, stories even better as dramatic stories in social media platforms such as Facebook posts, tweets and online web boards.

 

What if it is your organization, brands or your CEO’s stories being spread out negatively, who would you turn to asking for help when
an unexpected or unplanned situation like that happens.

Online crisis management requires you to be First, be Right, be Credible and be Empathetic. How would you know what people are saying about you and your brand and how to respond immediately send effectively to those social media while maintaining the reputation of your Brands and Organization?
 

 

Social Media Crisis Management Seminar & Workshop
March 26 – 27, 2018 Hilton Sukhumvit Bangkok

 

In order for you to effectively manage and response to online and social media crisis situation, Saenruk Innovation Co., Ltd. and My Digital Partner Co., Ltd. Thailand’s leading and dynamic Data Management and Social Media Monitoring companies are joining hands in organizing a two-day workshop Social Media Crisis Management aims to equip you with the skills to understand, implement and manage the elements of online and social media crisis management plan. It will provide the theoretical knowledge and professional skills so that participants can practice effective engagement with media and key influences as well.

This is the only workshop that you can hands-on online cases as well as new tools to help you manage online crisis better than ever before.
 

Workshop Objectives
The workshop will provide a detailed insight into the practice of crisis management and communication particularly in Social Media arena at a professional level.  Participants will learn the core elements of crisis planning so that they can design, implement, manage and evaluate an effective communications strategy.  By the end of the two-day workshop you will be able to:
• Understand the big picture of crisis management, online and social media communication, how it effects a corporate reputation, assessment and risk management when handle a crisis.
• Plan a strategic crisis communication function in engaging stakeholders to rebuild and enhance corporate reputation, image and delivery of the organization’s communication objectives aligned to the business plan.
• Have an overall comprehension of the tools and techniques of online communication to engage and empower stakeholders
• Understand how the mass media and online media operates and the PR tools of engagement to both online and traditional media influencers.
• Hands-on PR tools used in crisis communication management as well as the latest crisis communication application.

Opportunity to exchange your view with Crisis Management experts

Gain online crisis management insights led by Ms. Pongtip Thesaphu, a well-recognized Public Relations practitioner in Thailand.  Pongtip acquires more than 25 years of experiences in corporate communications from multi-national companies such as Unilever, American Express, Phillip Morris and leading Thai organization such as the Stock Exchange of Thailand and the Thai Credit Guarantee Corporation, a specific financial institution, Finance Ministry with extensive knowledge of managing crisis communication management.

Top with real case studies from financial, consumer products industries as well as media representatives to guide you to the most effective strategies when handling online media.

Who Should Attend this workshop
As crisis management is a Team effort, it is suitable and essential for personnel from various departments in the organization including corporate communication, risk management, operation and any of the crisis management team members with the responsibility of crisis planning and crisis communication.

 

Workshop Learning Outcomes
On successful completion participants will have the ability to:
• Evaluate the organizations needs in order to design, implement and manage a crisis management and online crisis communication strategy for projects, campaigns and the overall organizational needs
• Evaluate the organizations issues and define issues strategy to prevent crisis situations
• Engage the mass media and influencers using the appropriate PR tools of media and mass communication engagement
• Understand the importance of written and oral communication to improve their delivery of sufficient messaging during online crisis situation
• Mindset to manage crisis situation more effectively

 

Workshop agenda :

Day 1 : Monday 26 March, 2018

• Understand the online and social media environment and the effect they have on your brands and organization reputation
• Learn the nature of crisis, online crisis and definition.  Learn how crisis management policy, crisis management manual is designed and implemented.
• Learn the importance of issues aligned with your business plan that may at the end turn to hit you as crisis.
• Learn how to develop issue management strategy
• Listen to real cases and strategies the big organizations have done to handle crisis situations
• Hands-on development of crisis communication strategy

Day 2 : Tuesday 27 March, 2018
• Understand how the media and online media works, what the media needs, their composition in terms of print, broadcast and online.   Developing media outreach plan and relationships. 
• Learn how to develop media writing skills and techniques. Content will include structure press statement writing; writing for digital and social media; Press Briefings, Off the Record, Preparing for media interviews, for print, radio and TV.
• Gain an insight into the online tools of engagement.  Participants will learn how to create effective and meaningful relationships with influencers across the spectrum of the operating landscape in time of a crisis.

 

Price :
• Course fees Baht 25,000 / person, early-bird registration till March 20th is Baht. 20,000.-

Preparation
• Participants should bring their own laptop to attend workshop

Registation form

Thanks! Message sent.

bottom of page